کاشی سبز یشمی

کاشی سبز یشمی معرفی محصول و کاربردها

این محصول در ابعاد 20 در 20 و 5 در 20 و4 در 20 و 6 در 20 از نوع کاشی و سرامیک تولید میگردد.

کاشی سبز یشمی سنتی ایرانی