کاشی مراکشی

مدلهای کاشی و سرامیک طرح مراکشی

کاشی مراکشی دست ساز
TA-162
کاشی طرح هندسی با تم سفید لاجورد
ابعاد 20 #20 سانتیمتر